درباره ما

 

 شرکت لیزینگ کارآفرین ارائه کننده طیف وسیعی از خدمات و محصولات متنوع لیزینگ در مورخ 1383/07/27 با شماره ثبت 232617 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهر تهران ثبت شد . این شرکت با مجوز شماره 40067 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لیست شرکت های لیزینگ مورد تایید بانک مرکزی ج . ا .ا می باشد و بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از آن نهاد فعالیت های خود را تنظیم می کند.

از بدو تاسیس انجمن شرکت های لیزینگ و پس از آن انجمن ملی لیزینگ ایران این شرکت از اعضای اصلی این انجمن بوده است .